Nowy adres

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

00-765 Warszawa

ul. Piaseczyńska 71

tel/fax 22 844-19-06

adres e-mail wawozla@pzla.pl

IAAF News and Features
News from IAAF.org